Hier brandt de lamp!

GO! Hof Pepijn

GO! basisschool Hof Pepijn legt de klemtoon op haar kernopdracht: leerdoelen nastreven, talenten opsporen en ontwikkelen, betrokkenheid creëren en het begeleiden van leerhindernissen.

Daarnaast hecht de basisschool veel belang aan drie kernwaarden: leerplezier – ondernemend zijn & zelfvertrouwen.